Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол Проекти - Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Проекти

    Съгласно Заповед РД 09 – 3166/ 01.11.2018 г. на Министерство на образованието и науката, ОбУ „Д-р Петър Берон“ участва в проект „Нов шанс за успех“, като са сформирани 3 групи 5. клас за учебната 2018/2019 година.

Индивидуална образователна карта
Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час"

През учебната 2016/2017 година, в ОбУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол се ограмотиха 41 възрастни хора в 4 групи.
През учебната 2017/2018 година се сформираха отново 4 групи за ограмотяване на възрастни хора.


През учебната 2017/2018година в ОбУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол участва в проект "Твоят час" с:


24 групи по обучителни затруднения:

„Учи български език и се забавлявай“ с ръководител Асенка Енева
„ С буквите творим и играем“  с ръководител Таня Алтънова
„Учим, докато играем“ с ръководител Димитринка Савова
„С желание четем и пишем“ с ръководител Петя Гочева
„Четенето лесно, писането лесно“ с ръководител Живка Иванова
„Работилница за Знайковци“ с ръководител Елена Пехливанова
„ Четем, пишем, общуваме“  с ръководител Ваня Танчева
„Български език и литература“ с ръководител с ръководител Вяра Димитрова
„Достъпна математика“  с ръководител Антоанета Иванова
„Природно училище“ с ръководител Лиляна Топалова
„Училище без звънец“ с ръководител Венета Еманоилова-Петрова
„Природни науки“  с ръководител Красимира Атанасова
„Да бъдем по-добри!“ с ръководител Ралица Стоянова
„Искам да пиша и чета“ с ръководител Мария Кръстева
„Азбукарчета“ с ръководител Дафина Ташкова
„Чета, пиша, разказвам“ с ръководител Иванка Желева
„Тайната на буквите“ с ръководител Румяна Емануилова
„Математиката е лесна“ с ръководител Спаска Петкова
„Аз съм кандидат гимназист“ с ръководител Спаска Петкова
„Да четем и пишем лесно, но и интересно“ с ръководител Татяна Вълчева
„Света на математиката“ с ръководител Красимира Станева
„Буквички забавни, думички омайни“ с ръководител Ваня Димитрова
Искаме да сме грамотни“ – с ръководител Теодора Илиева-Иванова
„Виртуално пътешествие“– с ръководител Нина Пенева


и 17 групи по интереси:

„Опознай родината с песен“ с ръководител Недялка Дараджанова
„Опознай родината с танц“ с ръководител Диян Драгиев
„Моите права и задължения“ с ръководител Станка Иванова
„Обичам фотографията"  с ръководител Спаска Петкова
„Компютърен дизайн“ с ръководител Антоанета Иванова
„Учи английски език и се забавлявай" с ръководител Асенка Енева
„Аз и природата“ с ръководител Венета Еманоилова-Петрова
„Цветно“ с ръководител Таня Алтънова
„С цветовете на дъгата“ с ръководител Димитринка Савова
„ Здраве"  с ръководител Красимира Атанасова
„Моят свят“ с ръководител Лиляна Топалова
„Арт свят“ с ръководител Елена Пехливанова
„Моят град“ с ръководител Севдалина Аджамова
„Историята учи“  с ръководител Камен Делчев
„Историята на моето семейство“ с ръководител Ваня Танчева
„Да творим с компютър“ с ръководител Галя Иванова
“Зумба-лумба“ с ръководител Нубар Пилибосян

През учебната 2016/2017 година в ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол участва в проект "Твоят час" с:


18 групи по обучителни затруднения:

„Български език и литература 6 клас“ с ръководител Асенка Енева
„ С буквите творим и играем“  с ръководител Таня Алтънова
„Учим докато играем“ с ръководител Димитринка Савова
„Азбуката знаем, с буквите играем“ с ръководител Петя Гочева
„Четенето лесно, писането лесно“ с ръководител Живка Иванова
„Работилница за Знайковци“ с ръководител Елена Пехливанова
„ Четем, пишем, общуваме 5 клас“  с ръководител Ваня Танчева
„Български език и литература 7 клас“ с ръководител с ръководител Вяра Димитрова
„ Математика 4 клас“  с ръководител Диана Недкова
„Химията в нас и около нас“ с ръководител Венета Еманоилова-Петрова
„Училище без звънец“ с ръководител Лиляна Топалова
„ Билогия и здравно образование 7 клас“  с ръководител Красимира Атанасова
„Да преодолеем трудностите по български език и литература“ с ръководител Ралица Стоянова
„Искам да пиша и чета“ с ръководител Мария Кръстева
„ Аз пиша и говоря правилно“  с ръководител Мария Петрова
„Аз искам да успея“ с ръководител Даниела Василева
„Подготовка за външно оценяване по математика в 4 клас“ с ръководител Даниела Василева
„Български език за деца билингвисти“ с ръководител Евгения Георгиева

и 16 групи по интереси:

„Опознай родината с песен“ с ръководител Недялка Дараджанова
„Опознай родината с танц“ с ръководител Диян Драгиев
„Моите права и задължения“ с ръководител Станка Иванова
„ Мултимедия"  с ръководител Спаска Петкова
„Уеб сайт“ с ръководител Антоанета Иванова
„ Учи английски език и се забавлявай" с ръководител Асенка Енева
„Природата и човекът - моето бъдеще, моето Аз“ с ръководител Венета Еманоилова-Петрова
„Цветно“ с ръководител Таня Алтънова
„С цветовете на дъгата“ с ръководител Димитринка Савова
„ Природно училище"  с ръководител Красимира Атанасова
„Моят свят“ с ръководител Лиляна Топалова
„Арт свят“ с ръководител Елена Пехливанова
„Аз обичам волейбола“ с ръководител Цанка Тахчиева
„Волейбол“ с ръководител Цанка Тахчиева
„Рисуваме с компютър“ с ръководител Борислав Тропчев
„Да знаем повече за българската история“  с ръководител Камен Делчев

Назад към съдържанието | Назад към главното меню