Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол Работник в дървообработването - Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Работник в дървообработването

Професии

Професия "Работник в дървообработването", специалност "Производство на тапицирани изделия"

     През 1975 година ОУ "Д-р Петър Берон" добива статут на основно професионално училище. От 1981 година след VІІІ клас се въвежда двегодишна професионална подготовка, седем години по-късно е открита една паралелка СПТУ. Традициите са живи и днес. Въпреки икономическата обстановка в страната, свиване на пазарите и навлизане на китайските стоки в текстилната промишленост, в ОУ "Д-р Петър Берон" продължават да се изучават двете професии: "Шивач" и "Работник в дървообработването".
     Професията "Работник в дървообработването", специалност "Производство на врати и прозорци", е актуална и търсена във връзка със засиления интерес към селския туризъм и реставрирането на стари жилища. Към тази професия проявяват интерес младежи с етническа принадлежност. В региона действат фирми за производство на мебели, врати и прозорци, където се реализират завършилите ученици.
     Нашето усилие е чрез професионалното обучение да се изгражда потребност от трудови навици у децата още от най-ранна възраст. За ползата от труда трябва да се говори на децата непрекъснато, от малки да се приучват да извършват полезна трудова дейност, като влагат старание и любов. Учениците придобиват качествата съзнателност, отговорност, хигиена на труда, безопасност при работа с машини и електроуреди.
     ОУ "Д-р Петър Берон" - Ямбол разполага с необходимата база и квалифицирани кадри за осъществяване на обучението. Знанията, получени в часовете по теория се прилагат в часовете по практика. Училището партнира с фирми и предприятия в града, които всяка година предоставят възможността, учениците от 9 клас да провеждат производствената си практика в реални условия.

Традиция е съвместната дейност на базовите учители специалисти и студентите от Технически колеж-Ямбол. Студентите провеждат педагогическата си практика и държавните изпити, като с това допринасят за авторитета на училището.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню