Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол Членове - Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Членове

Обществен съвет

Протокол на Педагогически съвет за иновативно училище
Протокол на Обществен съвет за иновативно училище
Декларация от Обществен съвет на ОбУ"Д-р П. Берон", гр. Ямбол за кандидатстване за иновативно училище
Представител на финансиращия орган:
1. Диана Йорданова, мл. експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности"

резервен член - Ивайло Дуков, гл. експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности"

 Представител на работодателите
:
1. Николай Димитров Клисурски - секретар на областен съвет на КРИБ в Ямбол, изпълнителен директор на ИПК "Светлина" АД- гр. Ямбол

резервен   представител Симеон Георгиев Нанев, управител на "МОНИ ЦОНИ" ООД - гр. Ямбол

Представители на родителите:
1.
Пенка Ценомирова Тодорова родител на Силвана Иванова Иванова, ученичка от V "в" клас - председател;
2.
Мария Иванова Борисова родител на Стоянка Демирева Христова, ученичка от VIII "б" клас;
3.
Енчо Колев Стоянов родител на Николина Енчева Стоянова, ученичка от  II "д" клас;
4. Васил Генчев Стефанов – родител на Димитър Василев Генчев, ученик от VII "б" клас;
5. Стефан Ангелов Христов – родител на Хелял Зюмбюлова Османова, ученичка от V "а" клас;

 Резервни членове:
1. Йорданка Василева Иванова – родител на Ревека Сашова Сашова, ученичка от IV "д" клас;
2. Силвия Манолова Михайлова – родител на Анастасия Иванова Михайлова, ученичка от VI "б" клас;
3. Йосиф Сашев Тодоров – родител на Румен Йосифов Тодоров, ученик от VI "в" клас

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню