Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол Учители - Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Учители

Дошка Иванова Ченкова - Директор
Галя Иванова Иванова - ЗДУД
Слава Дочева Йорданова - ЗДУД
Маргарита Копчева Атанасова- ЗДУД
Георги Кръстев Милицов - ЗДАСД
Нубар Бохос Пилибосян - Педагогически съветник
Ваня Иванова Ганева-Апостолова - Педагогически съветник
Вяра Георгиева Димитрова - Български език и литература
Ваня Влаева Танчева - Български език и литература
Красимира Симеонова Арнаудова - Български език и литература и Немски език
Петя Денчева Данкинова - Български език и литература
Ралица Стоянова Стоянова - Български език и литература и История и цивилизация
Нина Иванова Пенева - Английски и Немски език
Асенка Тодорова Енева - Английски и Руски език
Живка Минчева Козарева - Немски език
Ненка Вълкова Георгиева - Математика
Светлана Славова Ашикова - Математика и Физика и астрономия
Петко Иванов Петков - Информационни технологии
Антоанета Трендафилова Иванова - Информационни технологии и Математика
Спаска Георгиева Петкова - Информационни технологии и Математика
Севдалина Илиева Аджамова - История и цивилизация
Камен Делчев Делчев - История и цивилизация
Димитър Петков Хаджииванов - География и икономика
Красимира Ангелова Атанасова - Биология и здравно образование
Лиляна Георгиева Топалова - Човекът и природата и Физика и астрономия
Венета Христова Емануилова-Петрова - Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
Недялка Йорданова Дараджанова - Музика
Диян Драгиев Драгиев - Музика
Юлиана Николаева Христова - Технологии и предприемачество, домашна техника и икономика и технологии
Станка Енчева Иванова - Професионално образование специалност "Шивачество"
Пеньо Георгиев Добрев - Професионално образование специалност "Производство на тапицирани изделия"
Цанка Тодорова Тахчиева - Физическо възпитание и спорт
Маргарита Петрова Моллова - Физическо възпитание и спорт
Явор  Иванов Джендов - Физическо възпитание и спорт
Ивелина Петкова Герганова - Физическо възпитание и спорт
Филка Павлова Йовчева - Предучилищна педагогика
Калинка Атанасова Анастасова - Предучилищна педагогика
Галина Николова Сергева - Предучилищна педагогика
Тонка Димитрова Христова - Предучилищна педагогика
Тонка Димитрова Ангелкова - Предучилищна педагогика
Красимира Енева Станева - Предучилищна педагогика
Петя Стоянова Джиновска - Предучилищна педагогика
Галина Димитрова Калева-Маринова - Предучилищна педагогика
Златка Радева Георгиева - Начален учител
Живка Димитрова Иванова - Начален учител
Радка Шидерова Дочева - Начален учител
Надя Димова Желязкова - Начален учител
Мима Гоергиева Колева - Начален учител
Мария Кръстева Петрова - Начален учител
Диана Желязкова Недкова - Начален учител
Златка Петрова Димитрова - Начален учител
Божанка Косева Козарева - Начален учител
Дафина Димитрова Ташкова - Начален учител
Митка Георгиева Иванова - Начален учител
Теодора Атанасова Илиева-Иванова - Начален учител
Димитринка Иванова Савова - Начален учител
Таня Иванова Алтънова - Начален учител
Петя Гочева Йорданова - Начален учител
Димитринка Стоянова Ганева - Начален учител
Саша Петрова Болсуранова - Начален учител
Елена Георгиева Пехливанова - Начален учител
Евгения Петрова Жекова - Начален учител
Мария Пенчева Кръстева - Начален учител
Евгения Димитрова Георгиева - Начален учител
Татяна Станчева Вълчева - Начален учител
Иванка Йорданова Желева - Начален учител
Георги Кръстев Василев - Английски език в начален етап
Красимира Стефанова Янакиева - Немски език в начален етап
Димитринка Петрова Апостолова - Възпитател начален етап
Ваня Вълкова Димитрова - Възпитател начален етап
Румяна Иванова Емануилова - Възпитател начален етап

Назад към съдържанието | Назад към главното меню